כתובות חשובות | רשות העליה בחיפה

כתובות חשובות

משרד העלייה והקליטה – שדרות הפלי"ם 15, קומה 3 טל: 1-599-500-922 או 04-8631111
משרד הבריאות – 1-222-6800
משרד הפנים - שדרות הפלי"ם 15, קומה 3 טל: *3450
משרד התחבורה – רחוב אדיסון 2, מפרץ חיפה אגף הרישוי טל:*5678
ביטוח לאומי שדרות הפלי"ם 8 – טל: *6050
משרד החינוך – שדרות הפלי"ם 15, חיפה טל: 04-8632666
מנהל הסטודנטים – טל: 04-8631140/1
הסוכנות היהודית שדרות המגינים 131, חיפה – טל: 04-8567606/43
הרשות לקליטת עלייה בחיפה שדרות הפלי"ם 15 א', חיפה – טל: 04-9111405

חשוב לזכור!!!
בכל פעם שאתם הולכים למשרד קליטה, או להסדרת עניינים מנהליים אחרים, ודאו שלקחתם איתכם תעודת עולה וכן תעודת זהות.