אולפנים | רשות העליה בחיפה

אולפנים

הרשות אחראית על רשת האולפנים הפועלת בעיר, בעשרות כיתות הלימוד לגילאים השונים ניתן ללמוד עברית ברמות שונות וכן פועלים בעיר אולפנים יעודיים לבעלי מקצועות שונים.

הרשות נוטלת חלק פעיל גם בהפעלתו של אולפן עציון בקמפוס הנמל, המיועד לעולים צעירים אקדמאים.

אולפנים עירוניים

בית ארדשתיין 04-9111403
אולפן אבא חושי 04-8567630
אולפן עציון 04-91113073

 www.hebrew.moia.gov.il – אתר לסיוע בלימודי עברית